Dịch vụ tư vấn thiết kế

1. Tư vấn thiết kế dây truyền sản xuất tự động công nghiệp – Hệ thống Scada.

2. Tư vấn thiết kế tủ điện điều khiển công nghiệp.

3. Tư vấn thiết kế các máy tự động trong công nghiệp: Tự động phân loại sản phẩm; Tự động gắp sản phẩm; Tự động kiểm tra lỗi sản phẩm…

4. Tư vấn thiết kế các hệ thống và thiết bị thủy lực:

     + Tư vấn thiết kế trạm nguồn thủy lực tiêu chuẩn;

     + Tư vấn thiết kế xi lanh thủy lực tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn;

     + Tư vấn tính chọn các thiết bị thủy lực: Bơm thủy lực; Van thủy lực; Thùng dầu thủy lực…

     + Tư vấn thiết kế hệ thống điện tự động - thủy lực ứng dụng trong công nghiệp.

5. Tư vấn thiết kế các hệ thống và thiết bị khí nén:

     + Tư vấn thiết kế hệ thống khí nén trong công nghiệp;

     + Tư vấn thiết kế chọn lực máy nén khí và các phần tử khí nén;

     + Tư vấn thiết kế các mạch logic khí nén;

     + Tư vấn thiết kế hệ thống – máy ứng dụng công nghệ khí nén trong sản xuất công nghiệp.

6. Tư vấn thiết kế hệ thống băng tải, xích tải.