Dịch vụ tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa

1. Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa dây truyền công nghiệp – Hệ thống Scada.

2. Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa tủ điện điều khiển công nghiệp: Hệ thống bảng mạch điện tử điều khiển; Lỗi lập trình PLC; Lỗi lập trình robot công nghiệp…

3. Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa các hệ thống và thiết bị thủy lực:

     + Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa trạm nguồn thủy lực;

     + Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa xi lanh thủy lực;

     + Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa các thiết bị thủy lực: Bơm thủy lực bánh răng; Bơm thủy lực piston hướng trục; Bơm thủy lực cánh gạt; Van thủy lực…

4. Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa các hệ thống và thiết bị khí nén:

     + Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống khí nén trong công nghiệp;

     + Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa các mạch logic khí nén; Xi lanh khí nén; Máy nén khí…

5. Tư vấn bảo dưỡng - sửa chữa hệ thống băng tải, xích tải.