Dịch vụ cung cấp dây chuyền tự động

1. Cung cấp dây chuyền sản xuất tự động công nghiệp – Hệ thống Scada.

2. Cung cấp dây chuyền sản xuất đóng hộp tự động.

3. Cung cấp dây chuyền sản xuất bao bì tự động.

4. Cung cấp dây chuyền dán nhãn tự động.

5. Cung cấp dây chuyền sản xuất đóng chai tự động.

6. Cung cấp dây chuyền sản xuất sản phẩm nhựa tự động.