Dịch vụ cung cấp thiết bị phụ trợ

1. Cung cấp các máy tự động trong công nghiệp: Máy tự động phân loại sản phẩm; Máy tự động gắp sản phẩm; Máy tự động kiểm tra lỗi sản phẩm…

2. Cung cấp các hệ thống và thiết bị thủy lực:

+ Cung cấp trạm nguồn thủy lực tiêu chuẩn;

+ Cung cấp xi lanh thủy lực tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn;

+ Cung cấp các thiết bị thủy lực: Bơm thủy lực; Van thủy lực; Thùng dầu thủy lực…

+ Cung cấp hệ thống điện tự động - thủy lực ứng dụng trong công nghiệp.

3. Cung cấp các hệ thống và thiết bị khí nén:

+ Cung cấp hệ thống khí nén trong công nghiệp;

+ Cung cấp máy nén khí và các phần tử khí nén;

+ Cung cấp hệ thống – máy ứng dụng công nghệ khí nén trong sản xuất công nghiệp.

4. Cung cấp hệ thống băng tải, xích tải.

5. Cung cấp máy ép thủy lực các loại.