Chính sách bảo mật thông tin

- Thông tin liên lạc và đơn hàng của khách hàng luôn được giữ tính riêng tư. Chúng tôi đảm bảo tính bảo mật và cố gắng để hạn chế mức tối đa các trường hợp thông tin bị xâm hại, chỉnh sửa, và đánh cắp trái phép.

- Chúng tôi không trao đổi, mua bán thông tin này cho công ty khác nhằm mục đích khuyến mãi.

- Chúng tôi không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 03, trừ các trường hợp:

   + Được sự đồng ý của khách hàng trong việc chia sẻ thông tin.

   + Được yêu cầu của cơ quan luật pháp nhà nước có thẩm quyền.

- Quy định này có thể thay đổi, bổ sung hoặc loại bỏ nội dung mà không cần báo trước.

- Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ, thông báo đến khách hàng qua email hoặc trên trang chủ khi các thay đổi nội dung điều khoản gây bất lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng.